MINDSTRETCHING® 
 LEDARSKAPSTRÄNING 
 

Praktisk Ledarskapsträning (PLT)

HUR ÄR DU SOM LEDARE?
VEM ÄR DU SOM LEDARE?


För att bli bra på något behöver man träna på det. Det gäller även ledarskap!

Därför har vi skapat ett koncept för det! Vi kallar det för PLT (Praktisk Ledarskapsträning)!

Det är en hybrid som vi utvecklat efter år av ledarskapsträning och kurser i att leda sig själv. Vi har tagit det bästa från dessa båda kurser och bakat ihop dem till en. Kursen är på två dagar.


2 dagar med fullt fokus på vad ledarskap innebär och betyder för dig:


 • Praktiska övningar där du leder andra och får feedback på ditt ledarskap av andra ledare
 • Samma praktiska övningar då du blir ledd och har fullt fokus på ledarskapet
 • Feedbackövningar kring hur du uppfattas och påverkar som person och ledare
 • Övningar som ger dig insyn i vad som är viktigt för dig som ledare


Syftet med denna kurs är att verkligen träna på ditt ledarskap. När du gör det så får du:


 • Insikt om hur du uppfattas som ledare, av andra ledare
 • Inblick i vilka dina styrkor är
 • Självdistans och möjlighet till effektiv reflektion
 • Praktisk erfarenhet och möjlighet att pröva ditt ledarskap (utan att det ger oönskade effekter i verkligheten) 
 • Emotionell erfarenhet av när det känns rätt


Dessutom får du:


 • Möjlighet att träna på att ge och få effektiv och konstruktiv feedback
 • Några enkla processmodeller kring ledarskap och gruppdynamik
 • Möjlighet till att bygga ett nätverk med andra ledare
 • Fika, lunch och en massa skratt
 • Frisk luft i härlig miljö (ungefär hälften av tiden tillbringas utomhus)"Här får du möjligheten att utforska dig själv som ledare. Du får träna på att leda grupper i olika övningar, du får ta del av livgivande diskussioner om ledarskap och du får pröva och utforska handfasta verktyg och metoder. Du får dessutom ta del av övningar som går lite mer på djupet gällande vem du är som ledare och hur du uppfattas av andra. 


Övningarna ger underlag för FEEDBACK, både att ge och att få. Tillsammans med dina kurskollegor turas du om att leda övningar och att vara ledare för olika scenarier. Kopplat till varje övning finns gott om tid för reflektion och utvärdering.

Dessutom går vi lite mer på djupet, med övningar såväl enskilt som i mindre grupper, som syftar till att titta inåt vad gäller ditt eget ledarskap och hur du leder dig själv.

Syftet med kursen är att fördjupa din egen kunskap och insikt om vem du är som ledare. Kursen har inte fokus på att tillföra nya tekniker eller kunskaper kring ledarskap. Detta är en upplevelsebaserad kurs, med fokus på träning av ditt ledarskap.


PLT bygger på en välbalanserad mix av teori, praktik och reflektion. Vi har i över tio år hjälpt chefer, blivande chefer och erfarna ledare att träna på mjukvaran i ledarskap. Många självinsikter har såtts och skördats.

Detta koncept passar för såväl nya chefer, som mer erfarna chefer och ledare. Naturligtvis är entreprenörer och andra som vill veta mer om sitt eget ledarskap också välkomna!


Vi kör PLT såväl som kurs för enskilda deltagare och som gruppkoncept för redan existerande grupper."
// Magnus Finkelstein, grundare av konceptet


Pris

Tid: 2 dagar (9:00 - 17.00)

Pris: för plats på öppen kurs - 12.000 kr + moms. För grupper - begär offert.
Plats: v
i lägger våra kurser på konfrensanläggningar i naturskönt läge i närhet till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö. Det ökar flexibiliteten vad gäller resande och övernattning. 


Anmälningsförfarande:
Enskild anmälan: Skicka en intresseanmälan till oss. (KONTAKTA OSS) Vi skickar dig ett ansökningsformulär samt information om kommande datum. Vår ambition är att sätta samman en dynamisk mix av deltagare till varje kurs.

Gruppanmälan: Kontakta oss så tar vi det från där och komponerar ihop ett tillfälle och en plats som passar er.