MINDSTRETCHING® 
 LEDARSKAPSTRÄNING 
 

Ledarskapsträning ger bättre ledare 

Mindstretching jobbar med ledare och ledares utveckling. Vi erbjuder praktisk ledarskapsträning!

 

För att bli bättre på något så behöver man träna. Det gäller inte minst ledarskap. 


Vi har under många år arbetat med den praktiska delen av ledarskapsutvecklingen, den som sker genom just träning i att leda andra. Syftet med det är att skapa perspektiv, dialog och utrymme för feedback kring ledarskapet.


Vi har också parallellt arbetat med kurser kring personlig utveckling, med fokus/inriktning på ledarskap och att leda sig själv.


Nu har vi satt ihop dessa två olika men liknande tjänster till en!


Praktisk Ledarskapsträning (PLT)


PLT är en kurs på 2 dagar, som innehåller teori, praktik och reflektion. Tillsammans med andra ledare får du möjlighet att spegla ditt eget ledarskap, se andras sätt att leda, djupdyka i din egen motivation kring ditt personliga ledarskap.

Läs mer om PLT